Vilkår og Betingelser

1. Indledning

Denne hjemmeside drives af The-Basics A/S, som en platform til salg af tøj og tekstilproduktioner. Hjemmesiden er underlagt forretnings- og handelsbetingelserne for The-Basics A/S som beskrevet i de følgende afsnit under den samlede overskrift: ‘Det med småt’. I det følgende vil betegnelsen The-Basics referere til den juridiske enhed The Basics A/S med CVR nr. 4044 2928 .

Ethvert køb eller anden forretningstransaktion indgået via denne hjemmeside vil således være underlagt forretnings- og handelsbetingelserne skitseret i de følgende afsnit og den danske købelov generelt.

2. Produkter

The-Basics sælger tøj-, tekstil og andre beslægtede produkter på denne hjemmeside. Produkterne illustreres på hjemmesiden ved hjælp af fotos, størrelsesskemaer og undertiden video materiale. The-Basics bestræber sig på, at vise produkterne så virkelighedsnært som overhovedet muligt, men kan ikke garantere at brugerens skærm eller printer illustrerer farverne og produktets detaljer fuldstændigt og præcist. En bruger der ved køb af produkter føler at produktet ikke modsvarer det på hjemmesiden illustrerede produkt vil have mulighed for fortrydelse af købet jf. købelovens generelle bestemmelser om fortrydelse af køb som også specificeret yderligere i disse forretnings- og handelsbetingelser.

3. Aftale mellem køber og sælger

Ved bestilling af varer på denne hjemmeside indgår brugeren en købsaftale med The-Basics A/S, CVR Nr. 40442928. Brugeren skal være minimum 16 år for at gennemføre en bestilling af varer på denne hjemmeside. Ved at gennemføre en bestilling af varer på denne hjemmeside afgiver brugeren en bindende bestilling af varerne i kurven. The-Basics fremsender en ordrebekræftelse pr. e-mail, så snart brugeren har afgivet bestillingen, hvorved den bindende købsaftale er indgået. The-Basics gør opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til at levere brugerens bestilling i tilfælde af, at underleverandører til The-Basics ikke har leveret til vores lager, uanset at der er fulgt en korrekt bestillingspraksis. Hvis The-Basics ikke kan skaffe varerne i brugerens bestilling vil The-Basics refundere enhver betaling i relation til den pågældende bestilling. The-Basics er således udelukkende forpligtet til at foretage leveringen fra det tilgængelige lager.

4. Generelle betingelser

The-Basics forbeholder sig ret til at afvise at handle med enhver bruger uden forklaring og dokumentation. Enhver bruger er berettiget til at oprette én kundekonto hos The Basics. The-Basics forbeholder sig retten til at slette to eller flere eksisterende konti, hvis The-Basics vurderer at de tilhører den samme bruger.

5. Produkternes priser og betaling

Priserne som fremgår på The-Basics hjemmeside på det tidspunkt hvor bestillingen afgives er gældende og inkluderer moms med mindre andet er tydeligt angivet. The-Basics forbeholder sig retten til at ændre priserne på produkterne på hjemmesiden uden forudgående varsel ligesom The-Basics forbeholder sig retten til at ophøre med salget af produkter og øvrige tilbud uden varsel.

Yderligere omkostninger ved bestilling vil fremgå i Check-out processen. Forsendelsesomkostninger vil være afhængige af den valgte transportform og af bestillingens størrelse. Brugere bedes kontakte The-Basics umiddelbart efter konstatering af fejl i den opsummerede pris ved den endelige bestillingsafgivelse.

The-Basics forbeholder sig retten til at tilbyde rabatter og ændre priserne på produkterne, ligesom The-Basics forbeholder sig retten til at ophøre med de tilbudte rabatter og kampagner til enhver tid. At én bruger tilbydes rabat giver ikke automatisk andre brugere samme rettigheder.

The-Basics tilbyder som udgangspunkt betaling via kreditkort og paypal. The-Basics forbeholder sig retten til at afvise bestemte betalingsmetoder og henvise til andre betalingsmetoder. Brugeren dækker selv omkostninger pålagt i forbindelse med betalinger og øvrige penge transaktioner.

Brugeren samtykker til udelukkende at modtage fakturaer og kreditnotaer i elektronisk form

The-Basics er ikke behjælpelig med momsrefusion i forbindelse med foretagede køb, som er sendt uden for EU af enkeltpersoner eller erhvervskunder.

6. Rabatkoder og Gavekort

Rabatkoder er rabatter, der kan uddeles til enkelte brugere i forbindelse med kamapagner og vil være gyldige indenfor en afgrænset tidsperiode. Rabatkoder kan kun indløses i forbindelse med et køb og kun indenfor den specificerede tidsperiode. Det kan være påkrævet at bestille for et minimumsbeløb, for at en rabatkode kan indløses. Værdien af en rabatkode kan ikke udbetales ligesom rabatkoder ikke refunderes såfremt de bestilte varer returneres. Rabatkoder kan kun indløses forud for, at bestillingsprocessen gennemføres. Rabatkoder må ikke overføres til trediepart og det er ikke muligt at kombinere flere rabatkoder på samme bestilling.

Gavekort kan udelukkende indløses i forbindelse med bestilling af varer. Hvis gavekortets værdi ikke dækker prisen på den ønskede bestilling kan differencen blive betalt ved de andetssteds angivne betalingsmetoder. Værdien af et gavekort kan ikke udbetales kontant, og gavekort kan kun indløses forud for gennemførelse af en bestilling.

7. Forsendelse og levering

The-Basics benytter tredjeparts leverandører til forsendelse og levering af købte produkter på The-Basics webshop og hjemmeside. The-Basics er ikke ansvarlig for at disse tredjeparts leverandører overholder de skitserede leveringstider og frister og ej heller for at tredjeparts leverandører leverer varerne på de med brugeren aftalte steder. Det er brugerens eget ansvar at indtaste den korrekte og fuld detaljerede leveringsadresse.

Brugerens omkostning ved valg af tredjeparts leverandør fremgår i check-out processen.

8. Fortrydelsesret, returnering og refundering

Brugeren har en lovpligtig ret til at fortryde købet på The-Basics. Brugeren skal i det tilfælde returnere de købte varer ved hjælp af The-Basics standard returneringsformular som er vedlagt leverancen og kan printes fra The-Basics hjemmeside. Brugeren har en ret til at fortryde købsaftalen inden for 14 dage uden at angive nogen begrundelse. Hvis brugeren ophæver sin købsaftale ved at gøre brug af sin fortrydelsesret, er The-Basics forpligtet til at refundere brugeren alle betalinger modtaget fra brugeren uden ugrundet forsinkelse og senest indenfor 14 dage fra den dag The-Basics modtog meddelelsen vedrørende fortrydelsen af købsaftalen. Refunderingen vil blive tilbageført til brugeren via den samme betalingsmetode som brugeren brugte i forbindelse med det oprindelige køb. The-Basics forbeholder sig retten til at tilbageholde refunderingen af beløbet indtil de returnerede varer er modtaget hos The-Basics eller indtil brugeren kan fremvise et bevis for at de pågældende varer er returneret.

9. Ansvar

The-Basics er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende opfyldelse af aftale grundet force majeure. Såfremt en force majeure situation foreligger, er The-Basics fritaget for opfyldelse af sine forpligtelser.

The-Basics erstatningsansvar er ved alle erstatningskrav begrænset til et beløb svarende til prisen på den solgte vare.

The-Basics påtager sig produktansvar overfor brugeren i følge den gældende lovgivning.

The-Basics forpligter sig til, efter bedste evne, at sikre hjemmesiden og webshoppen mod angreb fra hackere, malware og lignende. The Basics er ikke ansvarlig for nogen brugers eller besøgende på hjemmesidens tab som kan henvises til hackerangreb, malware eller lignende.

10. Fejl, unøjagtigheder og udeladelser

The-Basics forbeholder sig ret til at rette enhver fejl, unøjagtighed eller udeladelse på hjemmesiden, webshoppen uden forudgående varsel ligesom The-Basics forbeholder sig retten til at annullere enhver indgået købsaftale såfremt den er indgået på baggrund af fejl, unøjagtigheder eller udeladelser.

The-Basics garanterer ikke for nøjagtigheden af oplysninger på hjemmesiden eller webshoppen. The-Basics kan imidlertid altid kontaktes vedrørende ukorrekte oplysninger på hjemmesiden eller webshoppen.

11. Styrende ret og Jurisdiktion

Eventuel tvist mellem The Basics og brugere afgøres endeligt og bindende af de almindelige domstole. Værneting og ret er Kolding, Danmark. Efter dansk ret.

12. Persondata

Du kan læse om, hvordan vi behandler persondata i vores Persondata og Cookie politik

13. Links til tredjepartssider

Såfremt denne hjemmeside og webshop indeholder links til tredjepartssider, indestår The-Basics ikke for indholdet på sådanne tredjepartssider. Linkene stilles til rådighed som en service for brugerne, og besøg på de linkede tredjepartssider sker på brugerens eget ansvar.

14. Brugeranmeldelser

Brugere, der vælger at skrive en anmeldelse af et produkt på The Basics, skal have købt det pågældnede produkt indenfor 3 måneder fra anmeldelsen. The-Basics forbeholder sig ret til at slette eller på anden vis anmærke, såfremt en bruger har skrevet en anmeldelse af et produkt uden at have købt det pågældende produkt hos The-Basics. Brugere, der skriver en produktanmeldelse, skal have en brugerprofil og brugerkonto på The-Basics, hvortil der skal være tilknyttet en faktisk e-mail adresse, som The-Basics kan verificere er en ægte e-mail adresse, der tilhører den pågældende bruger.

The-Basics tillader ikke anstødende indhold i brugeranmeldelser og forbeholder sig retten til at slette eller på anden vis kommentere eller modificere brugeranmeldelser med anstødende indhold så som groft sprogbrug, diskriminerende, racistiske eller injurierende bemærkninger, pornografisk materiale eller hvis anmeldelser indeholder personlige informationer om et andet individ eller salgsreferencer til andre produkter (inklusive links).

Ovenstående oplistning er ikke udtømmende og er ikke et udtryk for at The-Basics censurerer anmeldelser med henblik på egen vinding.

15. Ikke tilladt brug

Indholdet på denne hjemmeside og webshop såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, videoer, lydfiler og software ejes af The-Basics eller selskabets tilknyttede partnere eller selskaber. Download af indhold fra hjemmesiden og webshoppen er kun tilladt til personligt og ikke-kommercielt brug og under forudsætning af overholdelse af ophavsretten. Det er ikke tilladt at kopiere, distribuere eller genudgive indhold fra hjemmesiden til offentligt eller kommercielt brug eller på anden måde bruge det ophavsretsbeskyttede indhold uden tilladelse fra The-Basics eller selskabts tilnyttede partnere eller selskaber.

16. Ændringer i forretnings- og handelsbetingelser

De til enhver tid gældende forretnings- og handelsbetingelser kan ses på denne side.

The-Basics forbeholder sig retten til at opdatere, ændre og udskifte hele eller dele af disse forretnings- og handelsbetingelser ved at foretage ændringer på denne hjemmeside og webshop.

17. Meddelelser ved konstatering af fejlagtige varer

Såfremt en bruger er uenig i vores behandling af en klage, har brugeren mulighed for at henvende sig til Center for Klageløsning hos Forbrugerstyrelsen, og herefter til Forbrugerklagenævnet. Brugeren bør være opmærksom på at visse betingelser skal være opfyldt, før Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet kan behandle brugerens klage. Brugeren kan læse mere på Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk.

18. Kontaktdetaljer

Spørgsmål vedrørende disse forretnings- og handelsbetingelser bedes rettet til The-Basics via e-mail på info@thebasics.com